ANBI-status Belastingdienst

Op 7 oktober j.l. hebben wij een brief gehad van de belastingdienst dat wij niet geheel voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een stichting met de ANBI-status.
Op onze website dienen onderstaande gegevens te worden gepubliceerd:
1 de naam : Stichting Rick
2 het RSIN dan wel het fiscaal nummer : 8214.33.568
3 Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het emailadres.
4 de doelstelling volgens de regelgeving
5 de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
6 de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders.
7 het beloningsbeleid.
8 een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
9 de balans en staat van baten en lasten met toelichtring.

Op onze website ontbreken de gegevens van punt 2-5-8 en 9
We gaan daar uiteraard zo snel mogelijk aan werken.

Voorzitter/penningmeester
Wil Huijbregts