Donaties

Donaties


Stichting Rick is met ingang van 1-1-2010 bij de Belastingdienst bekend als een ANBI instelling
(Algemeen Nut Beogende Instelling).
Hierdoor zijn de giften aan de stichting als fiscaal aftrekbaar aan te merken.
RSIN/fiscaal nummer ANBI 8214 33 568

Hoe te doneren?

Stichting Rick is volledig afhankelijk van fondsen en donaties.
Voor de aanschaf, onderhoud, verzekeringen en vernieuwing / uitbreiding van de hulpmiddelen is geld nodig. Op termijn willen we de doelstelling verbreden en mogeiljk een woonvorm opzetten voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Steun ons dus met uw adviesen en donaties. Iedereen die een donatie doet wordt opgenomen in de “Donateurslijst”.

U kunt uw donatie overmaken op het rekening nummer NL10 RABO 0154 0578 94 ten name van stichting Rick.

Al vast bedankt voor uw bijdrage!